Waarom Werkstek?

 In
Goedkope kantoorruimten en galeries: Werkstek is begonnen vanuit de ambitie om kantoorruimten en galeries betaalbaar te maken. De huur ligt altijd ver onder de marktprijs, met prijzen die variëren tussen de €5 – €9 per m2, per maand. Op deze manier kunnen bedrijven meer geld steken in kernzaken zoals innovatie, productieprocessen en een prettige klantenbeleving. Kruisbestuiving: Werkstek zet smelthavens op waar je in contact kan komen met andere ondernemers en makers. Bovendien beschikt Werkstek over een groot netwerk. Graag brengt Werkstek je in contact met andere partijen. Inspiratie: Werkstek organiseert workshops en evenementen die nuttig kunnen zijn voor ondernemers en makers. Het komt ook vaak voor dat huurders zelf een workshop of evenement willen organiseren. Werkstek juicht dit toe. Thuis voelen & Jezelf zijn: Werkstek vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen. De manier waarop een ruimte is ingericht, de mix van bewoners en de manier waarmee men met elkaar omgaat zijn bepalend of iemand zich ergens wel of niet prettig voelt en of iemand ergens wel of niet effectief kan werken. Werkstek zet zich in om van een plek een thuis te maken. Zeggenschap: Werkstek is geen klassieke top-down organisatie. Ondernemers en makers krijgen de vrijheid om mee te beslissen over het reilen en zeilen van een locatie. “Plekken hebben de capaciteit om iets voor iedereen te bieden, alleen wanneer en omdat, ze door iedereen gecreëerd zijn (Jane Jacobs).”