Werkstek

Werkstek is begonnen vanuit een ambitie:

Oplossingen vinden voor leegstaand vastgoed.

Met dit doel voor ogen is een eigentijdse marketingmethode ontwikkeld die bijzonder succesvol is en bovendien geen geld kost.

Werkstek heeft dusdanig veel vertrouwen in deze methode, dat ze bereid is investeringen in uw gebouw zelf te betalen.

Waardevol & Kosteloos

• Tegemoetkoming
Werkstek huurt zelf een gedeelte van het object tegen onkostenvergoeding

• Online marketing
Werkstek is gespecialiseerd in sociale media en Google mar- keting. Deze specialiteiten worden kosteloos ingezet om huurders aan te trekken.

• Inrichting
Werkstek voorziet incourante ruimten van inrichting. Zo moeten grote openruimten vaak gecompartimenteerd worden om te voorzien in de behoeften van huurders.

Eigentijds & Doordacht

• Meten > Weten > Doorvoeren
Plannen worden ontwikkeld op basis van voortdurend door ons uitgevoerd onderzoek naar de concrete vraag van huur- ders. Hiermee wordt voorko- men dat moeite en geld gesto- ken wordt in concepten die niet werken.

• Inspelen op de trend
Ondernemen wordt steeds populairder. Werkstek is gespecialiseerd in het aanspre- ken en bedienen van bedrijven tot 10 medewerkers.

• Innovatie & Talent
Werkstek zet zich in om leeg- stand om te toveren naar labo- ratoriums waar de volgende generatie ambachtslieden, friskijkers en bruggenbouwers samenkomen om de ideeën van morgen uit te vinden en uit te werken.

Levendig & Leefbaar

• Bedrijvigheid
Leegstand slaat een gat in de consumentendichtheid van buurten. Dit heeft een negatief effect op de bedrijvigheid. Werkstek heeft ervaring in het stimuleren van bedrijvigheid door het revitaliseren van gebouwen.

• Duurzaamheid:
Werkstek zet zich in om de vastgoedsector bestendig en duurzaam te maken, door waar mogelijk hergebruikte spullen te gebruiken en oude gebouwen te voorzien van nieuwe ideeën.

• Positieve selectie
De huurders die Werkstek plaatst worden zorgvuldig geselecteerd op hun toegevoegde waarden voor de stad.

Over Werkstek