WerkstekPRODUCT


S.T.E.K. model

Het S.T.E.K. model is een schematische weergaven van de stappen, die Werkstek doorloopt om een gebouw op de kaart te
zetten.


1E FASE

 • Vaststellen belangen en doelen
 • Vaststellen gebouweigenschappen
 • Vaststellen buurtpartners
 • Genereren promotiemateriaal
 • Toetsen haalbaarheid
 • Vaststellen doelgroep
 • Vaststellen online bereikbaarheid van de doelgroep
 • Ontwikkelen plan van aanpak

Elk gebouw is anders en vergt een andere aanpak. Tijdens de schets-fase wordt een aanpak bedacht die optimaal is afgestemd op desbetreffende situatie.

Plannen worden ontwikkeld op basis van voortdurend door ons uitgevoerd onderzoek naar de concrete vraag van huurders. Hiermee wordt voorkomen dat er vooraf moeite en geld gestoken wordt in concepten die niet werken.

Aan de hand van het onderzoek zal Werkstek een prognose maken over de vruchtbaarheid van een eventuele samenwerking.


2E FASE

 • Tijdelijk wordt een gedeelte van het gebouw gehuurd tegen onkostenvergoeding om de S.T.E.K. actie kostendekkend uit te voeren.
 • Opzetten van een marketingcampagne.
 • Werven van huurders voor de S.T.E.K. actie.
 • Plaatsen van zorgvuldig geselecteerde huurders.
 • Een bijpassende inrichting realiseren.
 • Begeleiden van eventuele renovaties.

Werkstek huurt een gedeelte van het gebouw tegen onkostenvergoeding. Deze ruimte wordt tijdelijk met korting in de markt gezet (S.T.E.K. actie). Hierdoor wordt het makkelijker om de rest van het gebouw te verhuren voor de marktconforme prijs:

• Sociale media campagnes worden vaker geliked en gedeeld als advertenties een S.T.E.K. actie krijgen. Dit resulteert in een groter bereik en meer inschrijvingen.

• Huurders die worden geplaatst dankzij de S.T.E.K. actie begeven zich vaak in een netwerk met potentiele huurders en groeien vaak zelf door tot huurders met een marktconform contract.

• Huurders die worden geplaatst dankzij de S.T.E.K. actie creëren een bruisende dynamiek in het gebouw. Dit verhoogt de verhuurbaarheid en schept de mogelijkheid om aantrekkelijk promotiemateriaal te ontwikkelen.

De kosten die gemaakt worden voor de online marketing en het inrichten van de tijdelijke ruimten worden betaald door Werkstek.


3E FASE

 • Creëren van een community.
 • De ruimten aankleden.
 • Creëren van reuring.
 • Creëren van imago en naamsbekendheid.
 • Organiseren van evenementen en workshops (indien hier behoefte aan is)

In evolutie fase wordt van een space een place gemaakt.

Door reuring te creëren, gemeenschapsgevoel te stimuleren en ruimten aan te kleden, wordt een sfeer en uitstraling neergezet waar
hoogwaardige partijen zich toe voelen aangetrokken.

Werkstek stelt een kwartiermaker aan om van het gebouw een hotspot te maken.


4E FASE

 • Werven van hoogwaardige huurders voor de rest van het gebouw. Deze huurders zullen de marktconforme prijs betalen. Werkstek vraagt hier een vergoeding voor van eenmaal de maandhuur.
 • Overdragen van onze werkzaamheden en verdiensten aan de vastgoedeigenaar.

De positieve energie in het gebouw wordt omgezet in aantrekkelijk promotiemateriaal.
Hiermee worden nieuwe online campagnes gelanceerd. De huurders die aangetrokken worden zullen de marktconforme prijs betalen.

De combinatie van mond op mond reclame, online marketing en een inspirerende werkomgeving is de 21e eeuwse oplossing voor leegstaand bedrijvenvastgoed.

Het doel is om het gebouw winstgevend over te dragen aan de
eigenaar.


Werkstek zoekt een win-win-win situatie voor ondernemers, eigenaren en samenleving.

• Ondernemers en Makers
Werkstek wil inspirerende werkplekken betaalbaar maken. Zo kunnen ondernemers en makers hun tijd, energie en geld optimaal besteden aan datgene waar ze passie voor hebben.

• Stad en Buurt
Werkstek wil buurten en steden aantrekkelijk maken door bedrijvigheid, creativiteit en innovatie een plek te geven.

• Eigenaar
Werkstek wil leegstaand vastgoed nieuw leven inblazen.