Over Werkstek

Werkstek zoekt een win-win-win situatie voor ondernemers, eigenaren en samenleving.

• Ondernemers en Makers
Werkstek wil inspirerende werkplekken betaalbaar maken. Zo kunnen ondernemers en makers hun tijd, energie en geld optimaal besteden aan datgene waar ze passie voor hebben.

• Stad en Buurt
Werkstek wil buurten en steden aantrekkelijk maken door bedrijvigheid, creativiteit en innovatie een plek te geven.

• Eigenaar
Werkstek wil leegstaand vastgoed nieuw leven inblazen.